Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2017

pooooli
Jeśli czujesz się nieszczęśliwa od trzech minut, to powinnaś była coś z tym zrobić dwie minuty temu
— Caitlin Moran
Reposted fromnazwabyla nazwabyla vianattaly nattaly
pooooli
W życiu możesz kierować się wyrzutami sumienia, strachem albo zdrowym rozsądkiem; możesz podążać za gniewem albo dumą. Ale pewnego dnia, prędzej czy później, pożałujesz tego. Jedyny sposób by nie żałować, to iść za głosem serca. To prawda, może ci kazać zrobić szalone rzeczy... jak związać się z osobą, od której zdrowy rozsądek każe trzymać się z daleka. Ale jeśli jeden dotyk, jedno słowo, jedna pieszczota tej osoby budzą w tobie takie emocje, że czujesz jakbyś miała zaraz umrzeć - to ja wybieram właśnie to. Życie. Życie w tej pieszczocie, w tym spojrzeniu, w tym uczuciu.
— Barbara Baraldi
Reposted fromsentymentalna sentymentalna viarozmaryn rozmaryn

April 27 2015

pooooli
5134 40c6
Amen. 
Reposted fromncmsp ncmsp

September 16 2014

pooooli
6682 860d
Reposted fromsonaive sonaive viaCarbonMonoxide CarbonMonoxide
pooooli
1969 079e
Reposted fromcalifornia-love california-love viazapalkaa zapalkaa
pooooli
3676 bcb1
Reposted fromcalifornia-love california-love viazapalkaa zapalkaa
pooooli
8170 d0aa
Reposted fromzelbekon zelbekon viazapalkaa zapalkaa
pooooli
pooooli
pooooli
Reposted fromcrystalline crystalline viakor4lik kor4lik
pooooli
8130 5e27
Reposted fromaniczorka aniczorka
pooooli
Reposted fromchocoway chocoway viazapalkaa zapalkaa
pooooli
7218 aae1
Reposted fromsimpleasthat simpleasthat viazapalkaa zapalkaa

March 17 2014

pooooli
3165 f41f
Reposted fromsometimes sometimes

March 09 2014

pooooli
5465 1b22 550
Reposted fromVoolgarisVoodoo VoolgarisVoodoo

March 08 2014

pooooli
5750 4b86
Reposted fromBrilliant Brilliant
pooooli
5875 07ef 550
Reposted frompanjezusnarowerze panjezusnarowerze
pooooli
Reposted frommakemesmilejo makemesmilejo
pooooli
7305 7f02
Reposted fromsweetnothingg sweetnothingg

March 07 2014

9314 a71f
Reposted fromqueenmoeblob queenmoeblob
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl